dilluns, 23 de setembre del 2019

Treballem la geografia d'Espanya

Duran aquest primer trimestre treballem la geografia d'Espanya.

Per endinsar-nos en el tema hem elaborat dos mapes del territori: un mapa físic i un de polític. A partir d'ells aprofundirem en les característiques de la Península Ibèrica.
Ara treballem en grups per situar cada ítem al seu lloc corresponent: